Klampiarske práce

Zhotovovanie, opravy a montáž stavebných klampiarskych výrobkov.

  • Oplechovanie striech
  • Komínov
  • Úžlabov
  • Montáž úžlabov
© 2011 LK-TREND     Contact: info@lktrend.sk
created by Kreative.sk