Izolatérske práce

Zhotovovanie izolácii stavieb, konštrukcií, podláh proti nepriaznivým vplyvom hluku, chladu a tepla, proti zemnej a atmosférickej vlhkosti. Vykonávanie a opravy mäkkých krytín, kompletných streš. plášťov plochých striech, tepelných izolácii striech, zatepľovanie budov (obkladanie termoizovačnými materiálmi).

© 2011 LK-TREND     Contact: info@lktrend.sk
created by Kreative.sk